Kies uw gewenste cookie instellingen

Deze cookies zijn noodzakelijk om de website te laten functioneren.

Deze website maakt gebruik van cookies voor het bijhouden van anonieme statistieken.

Deze website mag daarnaast ook gebruik maken van cookies die onder meer het delen via sociale netwerken mogelijk maken.

Om optimaal te kunnen functioneren maakt deze website gebruik van cookies. Lees onze cookieverklaring voor meer informatie.

Cookies toestaan Instellingen kiezen

De betrokken partijen

'Samen Op De Hoogte' is een initiatief van de Alderstafel Eindhoven. Dat is het overlegorgaan voor de toekomst van Eindhoven Airport. Regionale en lokale bestuurders, het Ministerie van Defensie, de luchtvaartsector, verschillende andere belangenorganisaties en omwonenden nemen deel aan de Alderstafel.

Makkelijk en snel inzicht krijgen of melding maken

In 2011 zette de Alderstafel een werkgroep op met als doel om een platform te creëren waar u als omwonende van Eindhoven Airport makkelijk en snel inzicht kunt krijgen in de vliegbewegingen van en naar de luchthaven, waar u ook de bijbehorende geluidsmetingen terug kunt vinden en waar u eenvoudig melding kunt maken van overlast. Deze website is het resultaat.

Informatie over de werkgroep

De werkgroep staat onder voorzitterschap van de gemeente Eindhoven. Ook de omliggende gemeenten zijn vertegenwoordigd, onder coördinatie van de gemeente Veldhoven. Ook Eindhoven Airport NV en de vereniging Belangenbehartiging Omwonenden Welschap (BOW) nemen deel. Het is de bedoeling dat relevante informatie op de sites van de betrokken partners ook in de website van 'Samen Op De Hoogte' wordt geïntegreerd. Andersom zal ook op de sites van de partners een verwijzing worden gemaakt naar 'Samen Op De Hoogte'.

Gemeente Eindhoven >

Gemeente Eindhoven

 

Eindhoven Airport ligt op het grondgebied van de gemeente Eindhoven. Daarom heeft de gemeente wettelijke, planologische bevoegdheden met betrekking tot de luchthaven. Daarnaast werkt de gemeente samen met overige gemeenten en andere overheden uit de omgeving (zie onder ‘Overlegorganen’).

 

Eindhoven Airport >

logo-eindhoven-airport

Eindhoven Airport N.V. is de commerciële burgermedegebruiker van de Vliegbasis Eindhoven. De aandelen van Eindhoven Airport NV zijn in handen van Schiphol Nederland BV, de Provincie Noord-Brabant en de Gemeente Eindhoven.


De vereniging Belangenbehartiging Omwonenden Welschap (BOW) >

BOW

BOW is een vereniging met als doel het behoud en de verbetering van het leef- en woonklimaat voor omwonenden van de vliegbasis Welschap/Eindhoven Airport. BOW houdt zich dan ook bezig met het tegengaan van alle effecten die als gevolg van deze luchthaven het welzijn van de omwonenden en het milieu kunnen aantasten, zowel direct als indirect.

Overlegorganen

De overheid, luchtvaartsector en omwonenden voeren op verschillende niveaus overleg over de luchthaven. Lees hieronder meer over de belangrijkste overlegorganen: de Alderstafel en de COVM.

 

Alderstafel

Aan de Alderstafel Eindhoven hebben alle belanghebbende partijen (overheden, luchthaven, eigenaren, bedrijfsleven, bewoners, belangengroeperingen) overlegd over de manier waarop de burgerluchtvaart op Eindhoven tot en met 2019 kan groeien. Dit in het kader van de nationale discussie over capaciteitsverdeling. De ministerraad heeft het advies van de heer Alders eind 2010 overgenomen.

 

Deelnemers aan de Alderstafel

De volgende partijen nemen deel aan de Alderstafel Eindhoven: de vereniging Belangenbehartiging Omwonenden Welschap, Brabants Zeeuwse Werkgeversvereniging, Brabantse Milieufederatie, Eindhoven Airport, gemeenten Eindhoven, Veldhoven, Eersel, Bladel, Oirschot, Best, Son en Breugel en Sint Oedenrode, Ministerie van Defensie, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Provincie Noord-Brabant, Samenwerkingsverband Regio Eindhoven, Schiphol Group, en Stichting Brainport.

Vind hier meer over de Alderstafel

Op de website van de Alderstafel Eindhoven vindt u een groot aantal documenten, waaronder het Aldersadvies Eindhoven, voortgangsrapportages, jaarverslagen, en brieven van de heer Alders aan de Tweede Kamer. Ook vindt u er nieuwsberichten, links naar relevante websites, en achtergrondinformatie over de opdracht van de Alderstafel en de uitvoering van het advies uit 2010. Het kabinetsstandpunt vindt u hier terug.

 

Commissie Overleg en Voorlichting Milieuhygiëne (COVM)

Iedere militaire vliegbasis, zo ook Eindhoven, heeft een Commissie Overleg en Voorlichting Milieuhygiëne (COVM). De COVM is een communicatieplatform tussen vliegbasis en omgeving. Deze commissie heeft een adviserende rol en beantwoordt vragen over bijvoorbeeld geluidshinder en veiligheid.

 

Leden van de COVM

De COVM Vliegbasis Eindhoven bestaat uit een lid van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant (tevens voorzitter), de Commandant Vliegbasis Eindhoven, een lid van het gemeentebestuur van de gemeenten Best, Eersel, Eindhoven, Oirschot en Veldhoven en omwonenden uit deze gemeenten. Verder maken een directielid van Eindhoven Airport NV, een directielid namens de gebruikers van luchtvaartuigen, een vertegenwoordiger van de Brabantse Milieufederatie, een vertegenwoordiger van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, het Hoofd Bureau Geluidhinder van het Commando Luchtstrijdkrachten en het Hoofd van de Luchtverkeersleiding luchtverkeersleiding deel uit van de commissie.

Lees de brochure en ontdek meer

In de brochure Commissie Overleg en Voorlichting Milieuhygiëne leest u hoe de commissie precies werkt. Deze brochure is te downloaden op de website van de COVM. Deze site bevat verder nieuwsberichten, antwoorden op veel gestelde vragen, details over de samenstelling van de COVM, en verwijzingen naar websites van de leden. Ook vindt u er vergaderstukken en –verslagen.

luchtverkeersleiding

De instantie die het beheer heeft over een zeker luchtruim en ervoor zorgt dat alle luchtverkeer veilig door dit luchtruim navigeert.

×

De instantie die het beheer heeft over een zeker luchtruim en ervoor zorgt dat alle luchtverkeer veilig door dit luchtruim navigeert.