Kies uw gewenste cookie instellingen

Deze cookies zijn noodzakelijk om de website te laten functioneren.

Deze website maakt gebruik van cookies voor het bijhouden van anonieme statistieken.

Deze website mag daarnaast ook gebruik maken van cookies die onder meer het delen via sociale netwerken mogelijk maken.

Om optimaal te kunnen functioneren maakt deze website gebruik van cookies. Lees onze cookieverklaring voor meer informatie.

Cookies toestaan Instellingen kiezen

Proefcasus en Participatie

Voor vragen, suggesties, ideeën en/of opmerkingen over de Proefcasus kunt u een e-mail sturen naar ...

 

 

De omgeving en andere belanghebbenden worden nauw betrokken bij de aanpak en uitvoering van de Proefcasus Eindhoven Airport.

 

De missie van de Proefcasus is om op innovatieve wijze als regio via participatie en overleg met de omgeving (omwonenden, maatschappelijke organisaties, experts, bedrijven en overheden) met het oog op een passende weging van de verschillende belangen tot het best haalbare advies te komen over de ontwikkeling van Eindhoven Airport tot een toekomstbestendige en duurzame luchthaven in een gezonde leefomgeving. Wat zien we als de gewenste ontwikkelrichting voor Eindhoven Airport? En hoe komen we tot een goede balans tussen economische groei en de belasting van de leefomgeving?

De Startnotitie en Aanpak Proefcasus Eindhoven Airport bevat naast de opdracht en uitgangspunten in hoofdlijnen de aanpak voor de Proefcasus: wat is het doel en beoogd resultaat, op welke onderwerpen heeft de Proefcasus betrekking, hoe wordt het georganiseerd, wat is de planning en op welke wijze wordt de omgeving betrokken?

 

Vragen en opmerkingen bij Startnotitie?

Eenieder wordt twee weken in de gelegenheid gesteld te reageren op de Startnotitie. Daarbij kunt u aangeven welke onderwerpen voor u belangrijk zijn en op welke wijze u geïnformeerd en betrokken wilt worden. Uw reactie kunt u tot uiterlijk 25 oktober 2018 richten aan ...

 

Heeft u ideeën met betrekking tot een slimme en duurzame ontwikkeling van Eindhoven Airport?

Deze kunt u tot 1 januari 2019 richten aan ...

 

PDF icoonStartnotitie en aanpak proefcasus Eindhoven Airport (674 kB)

 

Proefcasus

 

Rijk en regio vinden het belangrijk dat de besluitvorming over de toekomst van Eindhoven Airport op een zorgvuldige manier gebeurt, met betrokkenheid van een groot aantal belanghebbende en geïnteresseerde partijen. Daarom willen Rijk en regio de besluitvorming over de verdere ontwikkeling van Eindhoven Airport aangrijpen voor het uitvoeren van een proefcasus om concreet invulling te kunnen geven aan de transitie naar een slimmere en duurzamere, en meer op kwaliteit gestuurde luchtvaart- en luchthavenontwikkeling. De proefcasus staat onder leiding van Pieter van Geel, onder andere voorzitter van de Uitvoeringstafel Eindhoven Airport en voorzitter van de Sectortafel Landbouw & landgebruik in het kader van het Nederlandse Klimaatakkoord.

 

Bewoners en maatschappelijke organisaties zullen nauw worden betrokken bij de proefcasus. Tijdens de Informatiebijeenkomst op woensdag 10 oktober a.s. zal de regio in de gelegenheid worden gesteld om te reageren op de Startnotitie en Aanpak Proefcasus Eindhoven Airport. Daarbij zullen ook de resultaten van de in het kader van de analysefase uitgevoerde onderzoeken worden gepresenteerd.