Kies uw gewenste cookie instellingen

Deze cookies zijn noodzakelijk om de website te laten functioneren.

Deze website maakt gebruik van cookies voor het bijhouden van anonieme statistieken.

Deze website mag daarnaast ook gebruik maken van cookies die onder meer het delen via sociale netwerken mogelijk maken.

Om optimaal te kunnen functioneren maakt deze website gebruik van cookies. Lees onze cookieverklaring voor meer informatie.

Cookies toestaan Instellingen kiezen

Proefcasus en Participatie

Voor vragen, suggesties, ideeën en/of opmerkingen over de Proefcasus kunt u een e-mail sturen naar ...

 

 

Logo proefcasus

 

 

 

UITNODIGING
Informatiebijeenkomst Proefcasus Eindhoven Airport

Datum: Donderdag 29 november 2018
Tijdstip: 19.00 uur inloop, 19.30 uur aanvang programma, 22.00 uur einde bijeenkomst

Locatie: Philips Stadion, Frederiklaan 10A, 5600 AW Eindhoven (entree 8)

 

Welk perspectief op de toekomst van Eindhoven Airport is na 2019 wenselijk en realiseerbaar? En hoe komen we tot een betere balans tussen economische groei en belasting van de leefomgeving? Dat is de centrale vraagstelling waarop we in de Proefcasus Eindhoven Airport antwoord proberen te vinden.

 

In oktober is de Proefcasus Eindhoven Airport van start gegaan. Tijdens de informatiebijeenkomst op 10 oktober is ingegaan op het doel en de beoogde aanpak van deze Proefcasus. Van 11 oktober tot en met 25 oktober heeft eenieder de gelegenheid gehad te reageren op de Startnotitie en aanpak Proefcasus Eindhoven Airport via de website www.samenopdehoogte.nl.

 

Tijdens de bijeenkomst op 29 november praten we u bij over de stand van zaken en gaan we graag verder met u in gesprek over de Proefcasus.

 

Aanmelden

U kunt zich aanmelden via het aanmeldingsformulier. Een week voorafgaand aan de bijeenkomst ontvangt u een bevestiging met nadere informatie over het programma.

 

U bent van harte welkom. Ik hoop u op 29 november te begroeten in het Philips Stadion in Eindhoven.

 

Met vriendelijke groet,

Pieter van Geel
Bestuurlijke Verkenner Proefcasus Eindhoven Airport

 

 

Proefcasus en Participatie

De omgeving en andere belanghebbenden worden nauw betrokken bij de aanpak en uitvoering van de Proefcasus Eindhoven Airport.

 

De missie van de Proefcasus is om op innovatieve wijze als regio via participatie en overleg met de omgeving (omwonenden, maatschappelijke organisaties, experts, bedrijven en overheden) met het oog op een passende weging van de verschillende belangen tot het best haalbare advies te komen over de ontwikkeling van Eindhoven Airport tot een toekomstbestendige en duurzame luchthaven in een gezonde leefomgeving. Wat zien we als de gewenste ontwikkelrichting voor Eindhoven Airport? En hoe komen we tot een goede balans tussen economische groei en de belasting van de leefomgeving?

De Startnotitie en Aanpak Proefcasus Eindhoven Airport bevat naast de opdracht en uitgangspunten in hoofdlijnen de aanpak voor de Proefcasus: wat is het doel en beoogd resultaat, op welke onderwerpen heeft de Proefcasus betrekking, hoe wordt het georganiseerd, wat is de planning en op welke wijze wordt de omgeving betrokken?

 

Vragen en opmerkingen bij Startnotitie?

Update van 2 november 2018

Van 11 oktober tot en met 25 oktober is eenieder in de gelegenheid gesteld om per e-mail te reageren op de Startnotitie. In totaal zijn hierop 41 reacties binnengekomen. We willen alle indieners hartelijk danken voor hun bijdrage! De inhoud van de reacties gaan we nu doornemen zodat deze mogelijk ook een plek kunnen krijgen in het vervolg van de Proefcasus.

 

Op korte termijn plaatsen we op deze website een samenvattend overzicht van de reacties en onze gebundelde respons hierop. Hierin worden ook de reacties meegenomen die zijn gemaakt tijdens de bewonersavond op 10 oktober jl.  We zijn helaas niet in de gelegenheid om iedere reactie persoonlijk van antwoord te voorzien.

 

Heeft u ideeën met betrekking tot een slimme en duurzame ontwikkeling van Eindhoven Airport?

Deze kunt u tot 1 januari 2019 richten aan ...

 

PDF icoonStartnotitie en aanpak proefcasus Eindhoven Airport (674 kB)

 

Proefcasus

Rijk en regio vinden het belangrijk dat de besluitvorming over de toekomst van Eindhoven Airport op een zorgvuldige manier gebeurt, met betrokkenheid van een groot aantal belanghebbende en geïnteresseerde partijen. Daarom willen Rijk en regio de besluitvorming over de verdere ontwikkeling van Eindhoven Airport aangrijpen voor het uitvoeren van een proefcasus om concreet invulling te kunnen geven aan de transitie naar een slimmere en duurzamere, en meer op kwaliteit gestuurde luchtvaart- en luchthavenontwikkeling. De proefcasus staat onder leiding van Pieter van Geel, onder andere voorzitter van de Uitvoeringstafel Eindhoven Airport en voorzitter van de Sectortafel Landbouw & landgebruik in het kader van het Nederlandse Klimaatakkoord.

 

Bewoners en maatschappelijke organisaties zullen nauw worden betrokken bij de proefcasus. Tijdens de Informatiebijeenkomst op woensdag 10 oktober a.s. zal de regio in de gelegenheid worden gesteld om te reageren op de Startnotitie en Aanpak Proefcasus Eindhoven Airport. Daarbij zullen ook de resultaten van de in het kader van de analysefase uitgevoerde onderzoeken worden gepresenteerd.