Voorzitterschap Pieter van Geel voor overlegstructuur LEO verlengd tot en met 31 december 2021

20-05-2021

Samen op de hoogte is het online platform van het Luchthaven Eindhoven Overleg. Daarnaast is Samen op de hoogte dé informatiebron voor iedereen die meer wil weten over het vliegverkeer op en rondom Luchthaven Eindhoven (de overkoepelende term voor zowel het militaire als het civiele luchtverkeer van en naar Eindhoven). Hier vindt u informatie over bijvoorbeeld vliegroutes, baangebruik en militaire oefeningen. Ook kunt u hier actueel vliegverkeer volgen en een melding doen over geluidhinder.

Eén loket voor vragen, informatie en meldingen

Structureel overleg met omwonenden en andere belanghebbenden over ontwikkelingen van het vliegverkeer is belangrijk. Samen op de hoogte wil hier een zo goed mogelijke bijdrage aan leveren. Met actuele informatievoorziening en kennisuitwisseling over vliegverkeer. En met de mogelijkheid om geluidhinder te melden, ter verbetering van hinderbeperkende maatregelen. Zo willen we de relatie tussen Luchthaven Eindhoven en omgeving versterken.

Alles over vliegverkeer. Informatief, begrijpelijk en transparant

Samen op de hoogte is een onafhankelijk platform en wordt onderhouden door het Luchthaven Eindhoven Overleg (LEO). De redactie doet haar best om de (soms complexe) informatie zo begrijpelijk en transparant mogelijk te maken. Heeft u vragen of opmerkingen over de inhoud van deze website? Neem dan contact met het secretariaat van het LEO.

De afgelopen maanden hebben Pieter van Geel en het secretariaat van het Luchthaven Eindhoven Overleg (LEO) goede en belangrijke stappen gezet voor de verdere ontwikkeling van de nieuwe permanente overlegstructuur van het LEO.

Hierbij werden overheden, bewonersorganisaties, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven nadrukkelijk betrokken.

Afgelopen januari is een openbare bijeenkomst georganiseerd waarbij Pieter van Geel zijn aanvullend advies presenteerde aan de omgeving (ziehttps://www.samenopdehoogte.nl/nieuws/1835246.aspx?t=Pieter-van-Geel-brengt-aanvullend-advies-uit). In februari vond de eerste vergadering van de Brede Overlegtafel (BOT) van het LEO plaats met de militaire kamer COVM en civiele kamer OEA (Ontwikkeling Eindhoven Airport). Begin juni vindt de tweede vergadering plaats.  Inmiddels zijn ook diverse participatie-werkgroepen met omwonenden en geïnteresseerden van start gegaan om de verschillende speerpunten uit de adviezen van Van Geel op te pakken.

Omdat een zorgvuldige uitvoering van alle onderwerpen tijd kost en naar verwachting niet binnen de eerder gestelde termijn van één jaar kan worden afgerond, verlengt de minister van Infrastructuur en Waterstaat Cora van Nieuwenhuizen het voorzitterschap van Pieter van Geel tot en met 31 december 2021. Dit gebeurt met unanieme steun van de bij het Bestuurlijk Overleg Eindhoven Airport betrokken partijen. De brief van de minister over de verlenging van Pieter van Geel vindt u onderaan dit bericht. Mede namens de partijen van het Bestuurlijk Overleg bedanken we Pieter van Geel dat hij zich opnieuw (tot eind 2021) wil inzetten ten behoeve van het LEO.

Afbeeldingen

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen wijzigen

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies worden onder andere gebruikt voor het bijhouden van statistieken, het opslaan van voorkeuren, het optimaliseren van deze website, de integratie van social media en marketingdoeleinden. Lees meer over cookies en jouw privacy in ons cookieverklaring. Wij gebruiken de hieronder genoemde soorten cookies.


Deze cookies gebruiken we om de basisfuncties van deze website te kunnen laten draaien en om inzicht te krijgen in het gebruik. Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens. Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en worden daarom altijd geplaatst.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Indien u deze toestaat, worden deze cookies gebruikt door aanbieders van externe content die op deze website kan worden getoond. In sommige gevallen gaat het daarbij om marketing- en/of tracking cookies, die het gedrag van bezoekers vastleggen en op basis daarvan gepersonaliseerde advertenties tonen op andere websites.