Medegebruiksvergunning Eindhoven Airport 2022

18-12-2021

Samen op de hoogte is het online platform van het Luchthaven Eindhoven Overleg. Daarnaast is Samen op de hoogte dé informatiebron voor iedereen die meer wil weten over het vliegverkeer op en rondom Luchthaven Eindhoven (de overkoepelende term voor zowel het militaire als het civiele luchtverkeer van en naar Eindhoven). Hier vindt u informatie over bijvoorbeeld vliegroutes, baangebruik en militaire oefeningen. Ook kunt u hier actueel vliegverkeer volgen en een melding doen over geluidhinder.

Eén loket voor vragen, informatie en meldingen

Structureel overleg met omwonenden en andere belanghebbenden over ontwikkelingen van het vliegverkeer is belangrijk. Samen op de hoogte wil hier een zo goed mogelijke bijdrage aan leveren. Met actuele informatievoorziening en kennisuitwisseling over vliegverkeer. En met de mogelijkheid om geluidhinder te melden, ter verbetering van hinderbeperkende maatregelen. Zo willen we de relatie tussen Luchthaven Eindhoven en omgeving versterken.

Alles over vliegverkeer. Informatief, begrijpelijk en transparant

Samen op de hoogte is een onafhankelijk platform en wordt onderhouden door het Luchthaven Eindhoven Overleg (LEO). De redactie doet haar best om de (soms complexe) informatie zo begrijpelijk en transparant mogelijk te maken. Heeft u vragen of opmerkingen over de inhoud van deze website? Neem dan contact met het secretariaat van het LEO.

Op 17 december 2021 is aan Eindhoven Airport een medegebruiksvergunning voor 2022 afgegeven. Met deze vergunning kan Eindhoven Airport ook komend jaar gebruik maken van de militaire luchthaven Eindhoven.

Conform het advies ‘Opnieuw verbonden’ van de heer Van Geel uit 2019 wordt het maximum van 41.500 vliegtuigbewegingen per jaar in de medegebruiksvergunning voor 2022 gehandhaafd. Ook blijft het voor Eindhoven Airport niet toegestaan landingen na 23:00 uur te plannen. Het aantal toegestane vertraagde landingen na 23:00 uur wordt verder teruggebracht om de hinder voor de omgeving te verminderen. Het maximumaantal van 8 vertraagde landingen tussen 23:00 en 24:00 uur blijft hetzelfde als afgelopen jaar, maar in 2022 zijn tussen 23:30 en 24:00 uur hoogstens 2 vertraagde landingen per dag toegestaan, met een maximum van 50 per jaar. Daarnaast zal niet de volledige in het Luchthavenbesluit Eindhoven vastgestelde civiele geluidsruimte van 10,3 km2 worden vergund, maar 9,39 km2.

De ontwerpvergunning is afgelopen november aan het LEO voor advies aangeboden. Ook is een aantal informatiesessies georganiseerd om toelichting te geven en vragen te beantwoorden. Het advies (zie bijgevoegd) van het LEO van 2 december jl. heeft geleid tot verduidelijking en aanvulling in de toelichting bij de vergunning.

De medegebruiksvergunning is door de minister van Defensie en de minister van Infrastructuur en Waterstaat op vrijdag 17 december aan de Tweede Kamer toegestuurd. De Kamerbrief is hieronder te vinden.

Bijdrage: ministeries van IenW en Defensie 

Afbeeldingen

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.