Geluid

Komt u een onbekende term tegen? In Veel gestelde vragen vindt u een uitgebreide Begrippenlijst!

Het geluid van vliegtuigen wordt vooral veroorzaakt door de motoren en door de wind die langs de vleugels en andere uitstekende delen stroomt. Waar vliegtuiggeluid in de regio ‘neerslaat’, wordt vooral bepaald door de ligging van de vliegroutes in combinatie met de gebruiksrichting van de baan. Om inzicht te krijgen in geluidsniveaus die horen bij passerend vliegverkeer, zijn er negen geluidmeetpalen geplaatst in de omgeving van het vliegveld. Deze palen meten continu geluid en sturen de meetgegevens naar een registratiesysteem (ANOMS) waar ze gekoppeld worden met de gegevens van het vliegverkeer.

U kunt online volgen hoeveel geluid een passerend vliegtuig maakt op de locaties in de omgeving van zo’n geluidmeetpaal. Dat kunt u doen bij Vlieggeluid en -verkeer

Per vliegtuig verschilt het geluidsniveau

De sterkte van geluid kan worden gemeten en wordt uitgedrukt in decibel (dB), zie ter illustratie de schaal hieronder.

 

Hoeveel decibel een vliegtuig produceert, hangt onder andere af van het type en het gewicht van het toestel. Ook de vliegprocedure die wordt toegepast is van invloed. Zo hebben toestellen bij de start meer vermogen nodig dan bij de landing, en produceren ze daardoor meer geluid – maar bereiken ze ook sneller een grotere hoogte. De hoeveelheid geluid die je op de grond kunt waarnemen, is vooral afhankelijk van je afstand tot het vliegtuig en van weersomstandigheden zoals de windrichting.

Een vliegtuig trekt als het ware een ‘geluidsspoor’ over de omgeving van de luchthaven. Als er een vliegtuig voorbijkomt, zal de hoeveelheid geluid op de grond aanzwellen, een maximum bereiken en vervolgens weer afzwakken (zie figuur). 
 

 

Luchthavenbesluit

Door de overheid zijn in het Luchthavenbesluit de regels gesteld met betrekking tot de totale hoeveelheid geluidbelasting die het vliegverkeer van en naar Eindhoven op jaarbasis mag veroorzaken. Deze hoeveelheid wordt uitgedrukt in Kosteneenheden (Ke). De Ke is de wettelijk voorgeschreven dosismaat voor het geluid van groot (militair en civiel) vliegverkeer op militaire luchthavens. Deze maat wordt ook gebruikt voor een schatting van de hoeveelheid geluidhinder in de omgeving. Met de Ke wordt de jaarlijkse geluidbelasting op een bepaalde locatie berekend door het geluid van alle vliegtuigen in dat jaar op een ‘gewogen’ wijze bij elkaar op te tellen. Voor deze weging is bijvoorbeeld het tijdstip van de vliegtuigpassage (overdag, ’s nachts) van belang: vluchten in de avond en nacht tellen zwaarder mee.
 

Door op een kaart alle punten met gelijke geluidbelasting met elkaar te verbinden, ontstaan contouren rond de luchthaven. De luchthaven dient ervoor te zorgen dat de oppervlakte binnen de 35 Ke-contour een voorgeschreven maximum (de zogenoemde ‘gebruiksruimte’) niet overschrijdt. Hierop wordt door de overheid gehandhaafd. Op het kaartje hieronder zijn de geluidcontouren rond de luchthaven in Eindhoven zichtbaar gemaakt voor 35 Ke en 20 Ke (civiel verkeer). 

 

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen wijzigen

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies worden onder andere gebruikt voor het bijhouden van statistieken, het opslaan van voorkeuren, het optimaliseren van deze website, de integratie van social media en marketingdoeleinden. Lees meer over cookies en jouw privacy in ons cookieverklaring. Wij gebruiken de hieronder genoemde soorten cookies.


Deze cookies gebruiken we om de basisfuncties van deze website te kunnen laten draaien en om inzicht te krijgen in het gebruik. Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens. Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en worden daarom altijd geplaatst.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Indien u deze toestaat, worden deze cookies gebruikt door aanbieders van externe content die op deze website kan worden getoond. In sommige gevallen gaat het daarbij om marketing- en/of tracking cookies, die het gedrag van bezoekers vastleggen en op basis daarvan gepersonaliseerde advertenties tonen op andere websites.