Meldingen en rapportages

Melding indienen?
Hebt u overlast ervaren van een vertrekkend of landend vliegtuig op Luchthaven Eindhoven? Dan kunt u daar een melding van maken met het meldingsformulier hieronder. U ontvangt via e-mail een bevestiging van uw melding. Meer informatie over het indienen van meldingen, registraties en rapportages, leest u in de meldingenprocedure.

Ga direct naar het meldingformulier

 

Wat gebeurt er met uw melding?
Meldingen die voldoen aan de criteria genoemd in de meldingenprocedure, worden geregistreerd in het Airport Noise and Operations Managment System (ANOMS). Dit systeem geeft informatie over de route en de identiteit van vluchten in het luchtverkeersleidinggebied van Eindhoven. Zo kan worden onderzocht wat zich in de lucht heeft afgespeeld ten tijde van een melding. Als u dat wilt, ontvangt u hiervan een terugkoppeling.

Geregistreerde meldingen worden ieder kwartaal verwerkt in een rapportage. Deze rapportages bevatten geen analyses. In de jaarrapportages worden patronen, trends en bijzonderheden vermeld. Alle rapportages worden behandeld in de COVM

Er zijn twee soorten van meldingen mogelijk:

Specifieke meldingen: specifiek vliegtuig
U kunt een melding indienen over een specifiek vliegtuig. Via het volgsysteem WebTrak kunt u zelf alvast zien om welk vliegtuig het ging. Met die informatie kunt u makkelijker een specifieke melding doen. Meer informatie vindt u onder ‘een melding indienen’ op WebTrak. 

Algemene meldingen: bepaald tijdstip
U kunt ook een melding indienen over hinder op een bepaald tijdstip. Uw melding wordt geregistreerd in een centraal systeem en onderzocht. Het systeem koppelt uw melding automatisch aan de vliegbeweging op dat moment. Met ‘vliegbeweging’ bedoelen we: een start, een landing, of een overvliegende vlucht (transitovlucht). In het centrale systeem zijn civiele vluchten, militaire vluchten en transitovluchten zichtbaar. 

Als er op een bepaald tijdstip meerdere vliegtuigen in de omgeving van de melder zijn, is de inhoud van de melding leidend en wordt handmatig een koppeling gelegd. Kan deze koppeling niet worden gelegd omdat er geen vliegtuigen in de omgeving zijn op het moment van melden, dan wordt uw melding in de categorie ‘onbekend’ geregistreerd. 

Antwoordtijd kan variëren 
Wilt u graag een terugkoppeling over uw melding? Dan kunt u dit aangeven op het meldingsformulier. We nemen dan zo snel mogelijk per e-mail contact met u op. De antwoordtijd kan variëren. Dit is afhankelijk van drukte en de tijd die nodig is om uw melding te registreren. Ook kan het nodig zijn om specifieke zaken omtrent de melding of vliegbeweging nader te onderzoeken. 

Telefonisch een melding doen?
Dat kan. Bel 31 (0)40 289 61 33. U kunt uw melding inspreken op het antwoordapparaat.

Cookie-instellingen