Kies uw gewenste cookie instellingen

Deze cookies zijn noodzakelijk om de website te laten functioneren.

Deze website maakt gebruik van cookies voor het bijhouden van anonieme statistieken.

Deze website mag daarnaast ook gebruik maken van cookies die onder meer het delen via sociale netwerken mogelijk maken.

Om optimaal te kunnen functioneren maakt deze website gebruik van cookies. Lees onze cookieverklaring voor meer informatie.

Cookies toestaan Instellingen kiezen

Stichting Leefbaarheid Luchthaven Eindhoven

 

Logo SLLE

Het leefbaarheidsfonds, ontstaan uit het Aldersadvies en het daarop volgende kabinetsbesluit, is ondergebracht in een onafhankelijke stichting ‘Leefbaarheid Luchthaven Eindhoven’. De oprichting van de stichting komt voort uit afspraken die zijn gemaakt tussen nationale en regionale overheden en Eindhoven Airport over de ontwikkelingsmogelijkheden van de luchthaven tot en met 2019.

 

De stichting heeft als doel het financieel ondersteunen van milieugerelateerde activiteiten ter bevordering van de leefbaarheid in de omgeving van de luchthaven Eindhoven.

 

De stichting heeft een vermogen van € 880.000,=, (“het leefbaarheidsfonds”) dat beschikbaar is gekomen door  bijdragen van het Rijk, de provincie, de gemeente Eindhoven en Eindhoven Airport, elk voor  € 200.000,= , aangevuld met het resterend vermogen van de Stichting Milieufonds, dat als zodanig ophoudt te bestaan.

 

Het fonds voorziet in financiële bijdragen aan (innovatieve) projecten van omwonenden die het milieu en het leefklimaat in de omgeving van de luchthaven verbeteren. Om in aanmerking te komen voor een bijdrage dienen projecten te voldoen aan een aantal criteria. De belangrijkste daarvan zijn dat het project binnen de 20 Ke zone valt, het gerelateerd is aan de negatieve effecten van geluid en/of emissie van de luchthaven, het in samenwerking met omwonenden tot stand komt en een duidelijke meerwaarde heeft voor omwonenden.

 

De stichting heeft een bestuur met een onafhankelijke voorzitter en acht overige leden. Vier bestuursleden zijn benoemd op voordracht van de Commissie Overleg en Voorlichting Milieuhygiëne Eindhoven om de omwonenden vanuit de regio te vertegenwoordigen. De overige vier bestuursleden zijn voorgedragen door de subsidieverstrekkende partijen: het Rijk, de gemeente Eindhoven en Eindhoven Airport. Provincie Noord-Brabant heeft ervoor gekozen haar recht van voordracht af te staan aan de omliggende gemeenten.

 

Naast het financieren van projecten uit het leefbaarheidsfonds, heeft de stichting  ook tot taak te borgen dat meldingen over vliegtuiggeluid onafhankelijk worden behandeld.

 

Aanvragen van projecten kunnen vanaf heden worden ingediend via email adres .... Mocht u vragen hebben of hulp nodig hebben met uw aanvraag, dan kunt u dit kenbaar maken via hetzelfde email adres (...). Wij bellen u dan zo spoedig mogelijk terug.

 

 

PDF icoonStatuten Stichting Leefbaarheid Luchthaven Eindhoven (2 MB)

 

PDF icoonBestemmingsreglement 2020 (193 kB)

 

DOCX icoonAanvragen SLLE projecten (58 kB)