Kies uw gewenste cookie instellingen

Deze cookies zijn noodzakelijk om de website te laten functioneren.

Deze website maakt gebruik van cookies voor het bijhouden van anonieme statistieken.

Deze website mag daarnaast ook gebruik maken van cookies die onder meer het delen via sociale netwerken mogelijk maken.

Om optimaal te kunnen functioneren maakt deze website gebruik van cookies. Lees onze cookieverklaring voor meer informatie.

Cookies toestaan Instellingen kiezen

Uitvoeringstafel

De Uitvoeringstafel Eindhoven Airport voert het kabinetsstandpunt van 28 oktober 2015. Dit kabinetsstandpunt betreft een brief aan de Tweede Kamer en gaat over de evaluatie van de eerste fase van de ontwikkeling van Eindhoven Airport en het advies van de heer Alders over de ontwikkeling van Eindhoven Airport tot en met 2019 (de tweede fase). De Uitvoeringstafel is een samenwerkingsverband van de Ministeries van Infrastructuur en Waterstaat en van Defensie, Eindhoven Airport, gemeente Eindhoven, provincie Noord-Brabant en de omliggende gemeenten.

 

De Uitvoeringstafel Eindhoven Airport is medio 2016 aan de slag gegaan. De heer Pieter van Geel is de onafhankelijk voorzitter. De Uitvoeringstafel bestaat uit een Bestuurlijke Regiegroep en een werkgroep Monitoring van de Uitvoering. Binnen deze werkgroep worden de afspraken uit het kabinetsstandpunt vertaald naar onderzoek en uitvoering. De Uitvoeringstafel Eindhoven Airport rapporteert over de uitvoering van het kabinetsbesluit aan het bevoegde gezag, de Staatssecretaris van Defensie en de Minister van Infrastructuur en Waterstaat (I&W). De opdracht loopt tot eind 2019.

 

Binnen het uitvoering geven aan het kabinetsstandpunt, ligt de focus van de Uitvoeringstafel in elk geval op de onderwerpen zoals die zijn opgenomen in het Aldersadvies van 20 juli 2015 en aangevuld met het kabinetsstandpunt. Daarnaast adviseert de Uitvoeringstafel gevraagd en ongevraagd aan de Staatssecretaris van Defensie en de Minister van I&W. Tot slot is onder verantwoordelijkheid van de Bestuurlijke Regiegroep een leefbaarheidsfonds (zie tablad Stichting Leefbaarheid) opgericht. Een onafhankelijke stichting beheert dit fonds. Doel van dit fonds is maatregelen te nemen, die een positieve bijdrage leveren aan de leefbaarheid rond de luchthaven.

 

COVM en Proefcasus Eindhoven

Naast de Uitvoeringstafel zijn er twee andere overlegtafels die zich bezig houden met Eindhoven Airport en Vliegbasis Eindhoven. Dit zijn de Commissie Overleg & Voorlichting Milieu Eindhoven (COVM) en Proefcasus Eindhoven Airport. De COVM Eindhoven is een adviescommissie van de Staatssecretaris van Defensie en heeft twee belangrijke taken: overleg en voorlichting over milieu (doorgaans geluid) rondom de militaire luchthavens. De Proefcasus Eindhoven Airport richtte zich op de ontwikkelingen van Eindhoven Airport na 2019. Voor meer informatie over beide overlegtafels:

https://www.covm.nl/

https://proefcasus-eindhovenairport.nl/