Kies uw gewenste cookie instellingen

Deze cookies zijn noodzakelijk om de website te laten functioneren.

Deze website maakt gebruik van cookies voor het bijhouden van anonieme statistieken.

Deze website mag daarnaast ook gebruik maken van cookies die onder meer het delen via sociale netwerken mogelijk maken.

Om optimaal te kunnen functioneren maakt deze website gebruik van cookies. Lees onze cookieverklaring voor meer informatie.

Cookies toestaan Instellingen kiezen

Begrippenlijst

ANOMS

Airport Noise and Operations Monitoring System, systeem van 9 geluidmeetpalen in de omgeving van Eindhoven Airport.

ATS-route

Een (niet-lokale) route waarop luchtverkeersleidingsdiensten beschikbaar zijn.

baangebruik

Wijze waarop de start- en landingsbanen worden ingezet om het vliegverkeer af te handelen.

baannummer

Aanduiding van de start- of landingsbaan o.b.v. de kompasrichting (1 t/m 360 graden) waarin de baan ligt, afgerond op tiental graden.

CDA

Continuous Descent Approach, geluidarme nadering waarbij vliegtuigen niet op de traditionele stapsgewijze manier dalen, maar in continue daalvlucht (ook wel: CDO - Continuous Descent Operation).

dB

Decibel (geluidsmaat).

eindnadering

Laatste stuk van de nadering tot de landingsbaan.

FAF

Final Approach Fix, een punt op 10 tot 12 km recht voor de landingsbaan waar vliegtuigen de eindnadering inzetten.

flaps

Vleugelkleppen, kleppen aan de achter en voorkant van de vleugel van een vliegtuig die lift (draagvermogen) bij lage snelheid kunnen vergroten.

gebruiksrichting

De richting waarin een start- of landingsbaan gebruikt wordt.

gebruiksruimte

Maximum oppervlakte van de 35 Ke-contour. De luchthaven dient ervoor te zorgen dat deze contour niet overschreden wordt. (zie ook: Ke)

geluidbelasting

Berekende hoeveelheid geluid die op jaarbasis door het luchtverkeer op een bepaalde plaats wordt veroorzaakt.

geluidscontour

Lijn op een kaart die punten met eenzelfde geluidbelasting met elkaar verbindt.

general aviation

Alle civiele vluchten met uitzondering van lijn- en chartervluchten. Veelal wordt hiermee de luchtvaart in kleine luchtvaartuigen bedoeld.

glijpad

Daalprofiel van een vliegtuig tijdens de eindnadering.

idle reverse thrust

Het met stationair vermogen laten draaien van de straalomkeerders bij de landing (dat wil zeggen, ‘niet op de motor remmen’)

IenM

Ministerie van Infrastructuur en Milieu, verantwoordelijk voor het nationale beleid op het gebied van luchtvaart.

ILT

Inspectie Leefomgeving en Transport, handhavende instantie van de overheid op gebied van onder andere de luchtvaart.

Ke

Kosteneenheden, de wettelijk voorgeschreven dosismaat voor het geluid van groot (militair en civiel) vliegverkeer op de luchthaven in Eindhoven.

lijndiensten

Vluchten met een vaste dienstregeling.

luchthaven van nationale betekenis

Een luchthaven die internationale vluchten kan ontvangen en economisch van belang is voor het hele land.

luchthavenbesluit

Besluit waarin onder andere het gebruik en de locatie van de luchthaven wettelijk zijn vastgelegd.

luchtverkeersleiding

De instantie die het beheer heeft over een zeker luchtruim en ervoor zorgt dat alle luchtverkeer veilig door dit luchtruim navigeert.

naderingsconfiguratie

Stand van de vleugelkleppen (‘flap settings’) ten behoeve van de landing. Zie ook: flaps.

naderingsgebied

Luchtverkeersleidingsgebied in de nabijheid van een luchthaven

noordelijk baangebruik

Landingen vanuit het zuidwesten op baan 03 en starten richting het noordoosten vanaf baan 03.

PR

Plaatsgebonden Risico, de kans dat gedurende een periode van één jaar een persoon overlijdt als rechtstreeks gevolg van een ongeval, indien die persoon zich permanent en onbeschermd op een bepaalde plaats bevindt.

RBML

Regelgeving Burgerluchthavens en Militaire Luchthavens, het wettelijk kader voor militaire luchthavens en kleinere burgerluchthavens in Nederland.

reduced flaps

Het gebruik van een kleinere stand van de vleugelkleppen (flaps) bij de landing met als doel geluidshinder te beperken. Zie ook: flaps.

SID

Standard Instrument Departure, een vaste vertrekroute voor vliegtuigen vanaf een luchthaven aangeduid. Een SID bestaat uit een reeks vaste instructies (in termen van koers, hoogte en snelheid) die door de vlieger of boordcomputer worden opgevolgd.

vliegtuigbeweging

Start of landing van een vliegtuig.

waypoint Geografisch punt op een route dat door vliegers wordt gebruikt om te navigeren.
WebTrak Applicatie op www.samenopdehoogte.nl, waarmee de gebruiker vliegtuigverkeer van en naar Eindhoven Airport kan bekijken en analyseren.
zuidelijk baangebruik Landingen vanuit het noordoosten op baan 21 en starten richting het zuidwesten vanaf baan 21.