Kies uw gewenste cookie instellingen

Deze cookies zijn noodzakelijk om de website te laten functioneren.

Deze website maakt gebruik van cookies voor het bijhouden van anonieme statistieken.

Deze website mag daarnaast ook gebruik maken van cookies die onder meer het delen via sociale netwerken mogelijk maken.

Om optimaal te kunnen functioneren maakt deze website gebruik van cookies. Lees onze cookieverklaring voor meer informatie.

Cookies toestaan Instellingen kiezen

Ke-waarde

In de omgeving van een luchthaven kan geluid voor hinder zorgen. De Ke-waarde wordt gebruikt om het percentage omwonenden te schatten dat geluidhinder ondervindt. Het percentage ‘geluidgehinderden’ is daarbij gelijk aan de Ke-waarde, terwijl het percentage ‘ernstig geluidgehinderden’ gelijk is aan de Ke-waarde min 10. Van mensen die worden blootgesteld aan 40Ke zou volgens deze schatting dus circa 40% geluidgehinderd en 30% ernstig geluidgehinderd zijn.

De Ke-rekenmethodiek, is de wettelijk voorgeschreven dosismaat voor geluid en wordt in Nederland gebruikt bij alle militaire luchthavens. Er zijn verschillen tussen de aantallen gehinderden die met deze systematiek worden berekend en de aantallen die worden gevonden met andere methodes, zoals bijvoorbeeld het belevingsonderzoek van de GGD uit 2012. In Europees verband wordt momenteel gewerkt aan een regeling die zal gelden voor alle vliegvelden in de Europese Unie, zowel militair als civiel. Daarbij wordt de jaarlijkse geluidbelasting geluidbelasting van luchtverkeer uitgedrukt in de maat ‘Lden’, net als bij wegverkeer en spoorwegverkeer.

geluidbelasting

Berekende hoeveelheid geluid die op jaarbasis door het luchtverkeer op een bepaalde plaats wordt veroorzaakt.

×

Berekende hoeveelheid geluid die op jaarbasis door het luchtverkeer op een bepaalde plaats wordt veroorzaakt.