Kies uw gewenste cookie instellingen

Deze cookies zijn noodzakelijk om de website te laten functioneren.

Deze website maakt gebruik van cookies voor het bijhouden van anonieme statistieken.

Deze website mag daarnaast ook gebruik maken van cookies die onder meer het delen via sociale netwerken mogelijk maken.

Om optimaal te kunnen functioneren maakt deze website gebruik van cookies. Lees onze cookieverklaring voor meer informatie.

Cookies toestaan Instellingen kiezen

Gebruik van de luchthaven

 

PDF icoonInformatie baankeuze (133 kB)

 

PDF icoonBaanspreiding december 2018 (87 kB)

 

PDF icoonBaanspreiding december 2019 (71 kB)

 

PDF icoonBaanspreiding januari 2020 (85 kB)

 

PDF icoonBaanspreiding Februari 2020 (84 kB)

 

PDF icoonBaanspreiding maart 2020 (88 kB)

 

PDF icoonBaanspreiding april 2020 (86 kB)

 

PDF icoonBaanspreiding mei 2020 (78 kB)

 

PDF icoonBaanspreiding juni 2020 (78 kB)

 

PDF icoonBaanspreiding juli 2020 (89 kB)

 

PDF icoonBaanspreiding augustus 2020 (86 kB)

 

 

terug naar boven Baan, baangebruik en baanspreiding

baan0321_01 De luchthaven beschikt over één verharde start- en landingsbaan (baan 03/21). In de luchtvaart worden banen aangeduid met nummers. Deze baannummers baannummer zijn afgeleid van de kompasrichting (1 t/m 360 graden) waarin de baan ligt, afgerond op tiental graden. Elke baan wordt aangeduid met twee nummers, die de kompasrichting van de baan in beide gebruiksrichtingen gebruiksrichting aangeven. Een baan in pal zuid/noordelijke richting (d.w.z. in de richting van 180 c.q. 360 graden) heeft als baannummer 18/36. De baan in Eindhoven ligt ruwweg in noordoost/zuidwestelijke richting en heeft als aanduiding 03/21.

Deze baan is 3.000 meter lang en is daarmee geschikt voor nagenoeg alle gangbare commerciële en militaire vliegtuigtypen.


Op basis van weersomstandigheden en -voorspellingen bepaalt de luchtverkeersleiding luchtverkeersleiding de richting waarin de baan wordt gebruikt. baangebruik  Deze hangt voornamelijk af van de windrichting. Vliegtuigen starten en landen zoveel mogelijk tegen de wind in. Als de windrichting draait zullen de luchtverkeersleiders ook de gebruiksrichting van de baan omdraaien.

 

Onderstaand een figuur met de baankeuze uitgebeeld in relatie tot windrichting en –sterkte in knopen:

 • valt windrichting- en sterkte binnen de groen lijn, dan is er keuzevrijheid (zie ook document Informatie baankeuze)
 • valt de actuele waarde binnen de blauwe halve cirkel, dan wordt naar het noordoosten gestart
 • valt de actuele waarde binnen de gele halve cirkel, dan wordt naar het zuidwesten gestart

 

Dit alles onder voorbehoud dat alle overige omstandigheden, zoals zicht, wolkendek en baanbeschikbaarheid geen rol spelen in de keuze.

 

windrichting-en-sterkte

 

 

 

Voor een actueel weersoverzicht van buienradar klikt u hier. Hier kunt u de actuele windrichting en windsterkte in knopen terugvinden (bij windstoten onder 'i ').

Voor de windrichting tot 3 uur geleden, klikt u hier.

Voor de windroos van de afgelopen maanden van het KNMI klikt u hier. Selecteer vervolgens Eindhoven en de gewenste maand.

 

terug naar boven Baanspreiding

Sinds begin 2016 wordt het gebruik van de start- en landingsbaan meer gespreid. Er wordt continu gezocht naar maatregelen om geluidhinder te beperken. Uit onderzoek bleek dat baan 21 (starts richting het zuidwesten) veel vaker gebruikt werd dan baan 03 (starts richting het noordoosten). Om de vliegbewegingen, en de eventuele geluidhinder, meer te spreiden wordt daarom vanaf begin dit jaar vaker gebruik gemaakt van baan 03. Dit gebeurt alleen wanneer de meteorologische omstandigheden, zoals de windkracht, dit toelaten. Meer informatie over de baanspreiding vindt u in bovenstaand document (Informatie baankeuze).

 

Het gebruik van de start- en landingsbaan en meldingen van geluidhinder worden gerapporteerd aan de COVM en tijdens iedere bijeenkomst geëvalueerd. Ga voor meer informatie naar www.covm.nl.

 

 

Onder de tab ‘Vliegtuiggeluid & Verkeer’ kunt u zelf onderzoeken hoe het baangebruik baangebruik is geweest.

 

terug naar boven De vliegroutes 

Het Nederlandse luchtruim is één van de drukste in Europa. Daardoor kan het lijken alsof vliegtuigen kriskras het luchtruim doorkruisen, maar het verkeer wordt volgens strikte regels afgehandeld. De overheid ziet erop toe dat bij het ontwerp van routes een balans bestaat tussen aan de ene kant het aantal vliegtuigen dat per uur moet kunnen starten of landen, en aan de andere kant het beperken van de geluidbelasting geluidbelasting  voor de omgeving.

Hieronder lichten we de vliegroutes voor civiel verkeer toe. Onder ‘Vliegtuiggeluid & Verkeer’ kunt u de werkelijk gevlogen vliegpaden van en naar de luchthaven zien.

 • Startend civiel verkeer

 • Landend civiel verkeer

 

 

terug naar boven Startend civiel verkeer

Hoog in het luchtruim lopen de luchtverkeersroutes of Air Traffic Services-routes (ATS ATS-route ), eigenlijk grote doorgaande internationale ‘snelwegen’ voor het vliegverkeer. Een vertrekkend passagiersvliegtuig volgt vanaf Eindhoven Airport een vertrekroute naar een punt waar het invoegt op een luchtverkeersroute. Deze vertrekroute wordt aangeduid met de Engelse term ‘Standard Instrument Departure’ (SID). Een SID bestaat uit een reeks vaste instructies (koers, hoogte en snelheid) die door de vlieger of boordcomputer worden opgevolgd.

Voor beide gebruiksrichtingen gebruiksrichting  van de startbaan op Eindhoven Airport is een aantal SID’s vastgelegd. De bestemming van de vlucht bepaalt, met de richting waarin de baan wordt gebruikt, de te volgen SID SID .

Iedere vertrekroute heeft een unieke naam, die soms is afgeleid van een plaats die in de richting van de route ligt. De REKKEN-vertrekroutes liggen bijvoorbeeld in de richting van de plaats Rekken, in de Achterhoek. Om de routenamen uniek te maken per baanrichting, wordt een cijfer (het versienummer) en een letter toegevoegd aan de naam: REKKEN 3J is bijvoorbeeld de route vanaf baan 03 en REKKEN 3K vanaf baan 21.

In totaal bestaan er 11 verschillende vertrekroutes naar het noorden en 16 naar het zuiden, maar dicht bij de luchthaven overlappen de meeste nog. Alle routes beginnen met een stuk rechtuit (zie onderstaand figuur). Toestellen vanaf baan 03 (groene lijnen) vliegen, gemeten vanaf het midden van de startbaan, 4 nautical miles (4NM = ruim 7 kilometer) in een rechte lijn voordat de routes zich vertakken. Bij vertrek vanaf baan 21 (blauwe lijnen) is dit rechte deel voor de meeste routes 3 nautical miles (3NM = ruim 5 kilometer). Op het punt van vertakken van de routes moeten de vliegtuigen zich, om geluidhinder te beperken, bevinden op een hoogte van minimaal 1000 voet (ongeveer 300 meter). In de praktijk is dit overigens vaak (veel) hoger.

figuur_1

 

In de twee onderstaande figuren staan de SID’s vanaf Eindhoven zoals die boven de regio Zuidoost-Brabant lopen. Startend civiel verkeer vanaf baan 03 volgt boven de regio een van de volgende routes:

figuur_2

 • Een eerste route maakt op 4 NM van de luchthaven een linkerbocht richting het noordwesten, richting Boxtel en Waalwijk.

 • Een tweede route maakt dezelfde linkerbocht maar draait verder door richting het westen, in de richting van Tilburg.

 • Een derde route draait op hetzelfde punt bijna 180 graden linksom, richting het zuiden en de Belgische grens.

 • Een vierde route maakt op 4 NM van de luchthaven een rechterbocht richting Helmond, waar deze route zich verder vertakt richting het noorden, oosten en zuiden.

 

Startend civiel verkeer vanaf baan 21 volgt boven het zuiden van de regio een van de volgende routes, zie de figuur hieronder:

figuur_3

 • De eerste route maakt direct na de start vanaf de luchthaven een rechterbocht richting Oost-, West-en Middelbeers.
 • De tweede route volgt de baanrichting richting Hapert en daarna met twee kleine knikken richting de Belgische grens. 

 • De derde route maakt op 3 NM van de luchthaven een linkerbocht richting Valkenswaard, waar de route zich vertakt in twee richtingen: één richting Helmond en daarna richting het noordoosten, en een andere richting Someren en Asten met daarna een vertakking richting het Oosten en Zuiden.

 

Vliegtuigen kunnen niet allemaal exact de aangewezen vertrekroute volgen. Hoe nauwkeurig een vliegtuig de route vliegt, hangt allereerst af van het type vliegtuig en het type navigatieapparatuur dat het aan boord heeft. Ook het gewicht van de lading en richting en sterkte van de wind spelen een rol. Een bepaalde variatie tussen de vliegpaden van vliegtuigen is hierdoor onvermijdelijk, zeker nabij bochten in de route. 

Het merendeel van de vluchten op Eindhoven Airport wordt uitgevoerd met (civiele) straalvliegtuigen of grotere propellervliegtuigen. Die moeten nadat ze zijn gestart tot een hoogte van ten minste 6000 voet (1800 meter) de SID volgen. Boven deze hoogte kunnen vliegtuigen op instructie van de luchtverkeersleiding luchtverkeersleiding  de SID verlaten.

Bij onweersbuien of zware regenbuien zal de luchtverkeersleider het vliegverkeer om de buien heen leiden. Hierdoor kunnen bij dergelijke weerscondities meer vliegtuigen afwijken van de SID’s. Ook het (vaak langzamere) ‘general aviation’ general aviation  verkeer kan andere routes volgen. Onder general aviation vallen sportvliegtuigen, maar ook bijvoorbeeld politie- en traumahelikopters. Voor dit verkeer gelden andere regels dan voor het handelsverkeer.terug naar boven Landend civiel verkeer

 

Vliegtuigen die Eindhoven Airport als bestemming hebben, komen aan de rand van het ‘naderingsgebied’ naderingsgebied  van de luchthaven onder de controle van de Koninklijke Luchtmacht. Die leidt elk vliegtuig naar de landingsbaan door middel van koers-, snelheids- en hoogte-instructies aan de vliegers. Zo worden naderende en startende vliegtuigen op veilige afstand van elkaar gehouden, terwijl tegelijkertijd de capaciteit van het luchtruim en van de start- en landingsbaan zo efficiënt mogelijk wordt gebruikt.

Sinds 2015 zijn Continuous Descent Approuch (CDA) landingen geïmplementeerd. Bij dit soort geluidarme nadering voert een vliegtuig niet de gebruikelijke stapsgewijze manier de nadering uit, maar in een continue daalvlucht of glijvlucht. Kijk voor meer uitleg hierover bij 'hinderbeperkende maatregelen'. 


Boven het noorden van de regio zijn grofweg drie landende verkeersstromen te onderscheiden:

 • De eerste stroom komt vanuit het westen tussen Vught en Boxtel door, en maakt een rechterbocht om Schijndel heen.

 • Een tweede stroom komt vanuit het oosten tussen Boekel en Gemert door, en maakt een linkerbocht bij Sint-Oedenrode.

 • Een derde stroom vliegt over Helmond en maakt tussen Gemert en Beek en Donk een ruime linkerbocht om recht voor de landingsbaan te komen.

Boven het zuiden van de regio zijn grofweg twee landende verkeersstromen te onderscheiden:

 • De eerste stroom komt vanuit het westen en noordwesten en volgt ongeveer de route Hilvarenbeek-Esbeek-Lage Mierde, om bij Reusel een linkerbocht te maken om recht voor de landingsbaan uit te komen.

 • De tweede stroom komt vanuit het oosten en noordoosten uit de richting van Valkenswaard en maakt ter hoogte van Bergeijk en Luyksgestel een rechterbocht om recht voor de baan uit te komen.

baannummer

Aanduiding van de start- of landingsbaan o.b.v. de kompasrichting (1 t/m 360 graden) waarin de baan ligt, afgerond op tiental graden.

gebruiksrichting

De richting waarin een start- of landingsbaan gebruikt wordt.

luchtverkeersleiding

De instantie die het beheer heeft over een zeker luchtruim en ervoor zorgt dat alle luchtverkeer veilig door dit luchtruim navigeert.

baangebruik

Wijze waarop de start- en landingsbanen worden ingezet om het vliegverkeer af te handelen.

geluidbelasting

Berekende hoeveelheid geluid die op jaarbasis door het luchtverkeer op een bepaalde plaats wordt veroorzaakt.

ATS-route

Een (niet-lokale) route waarop luchtverkeersleidingsdiensten beschikbaar zijn.

SID

Standard Instrument Departure, een vaste vertrekroute voor vliegtuigen vanaf een luchthaven aangeduid. Een SID bestaat uit een reeks vaste instructies (in termen van koers, hoogte en snelheid) die door de vlieger of boordcomputer worden opgevolgd.

general aviation

Alle civiele vluchten met uitzondering van lijn- en chartervluchten. Veelal wordt hiermee de luchtvaart in kleine luchtvaartuigen bedoeld.

naderingsgebied

Luchtverkeersleidingsgebied in de nabijheid van een luchthaven

×

Aanduiding van de start- of landingsbaan o.b.v. de kompasrichting (1 t/m 360 graden) waarin de baan ligt, afgerond op tiental graden.

×

De richting waarin een start- of landingsbaan gebruikt wordt.

×

De instantie die het beheer heeft over een zeker luchtruim en ervoor zorgt dat alle luchtverkeer veilig door dit luchtruim navigeert.

×

Wijze waarop de start- en landingsbanen worden ingezet om het vliegverkeer af te handelen.

×

Berekende hoeveelheid geluid die op jaarbasis door het luchtverkeer op een bepaalde plaats wordt veroorzaakt.

×

Een (niet-lokale) route waarop luchtverkeersleidingsdiensten beschikbaar zijn.

×

Standard Instrument Departure, een vaste vertrekroute voor vliegtuigen vanaf een luchthaven aangeduid. Een SID bestaat uit een reeks vaste instructies (in termen van koers, hoogte en snelheid) die door de vlieger of boordcomputer worden opgevolgd.

×

Alle civiele vluchten met uitzondering van lijn- en chartervluchten. Veelal wordt hiermee de luchtvaart in kleine luchtvaartuigen bedoeld.

×

Luchtverkeersleidingsgebied in de nabijheid van een luchthaven