Kies uw gewenste cookie instellingen

Deze cookies zijn noodzakelijk om de website te laten functioneren.

Deze website maakt gebruik van cookies voor het bijhouden van anonieme statistieken.

Deze website mag daarnaast ook gebruik maken van cookies die onder meer het delen via sociale netwerken mogelijk maken.

Om optimaal te kunnen functioneren maakt deze website gebruik van cookies. Lees onze cookieverklaring voor meer informatie.

Cookies toestaan Instellingen kiezen

Wet- en regelgeving en aanvullende informatie

Een luchthaven kan voor de regio overlast en risico’s veroorzaken. De overheid zorgt er met wetten en regels voor dat zo min mogelijk omwonenden deze overlast en risico’s ondervinden. Binnen deze regels mag luchthaven Eindhoven zich verder ontwikkelen.

 

 

terug naar boven Militair gebruik: wie bepaalt wat?

De luchthaven in Eindhoven is een militaire vliegbasis met burgermedegebruik. Het militaire gebruik valt onder de verantwoordelijkheid van het Ministerie van Defensie.

 

terug naar boven En wie bepaalt wat bij civiel gebruik?

Voor het burgergebruik valt de luchthaven Eindhoven onder de ‘luchthavens van nationale betekenis’ luchthaven van nationale betekenis . Deze groep luchthavens valt onder de verantwoordelijkheid van het Rijk. Hierbij is het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) verantwoordelijk voor het beleid op het gebied van luchtvaart en voor het milieu en geluid. Het Ministerie van Veiligheid en Justitie is verantwoordelijk voor de veiligheid op de luchthavens. De Inspectie Leefomgeving en Transport ILT (ILT) controleert of de regels worden nageleefd.

 

Voor luchthavens van nationale betekenis is per 1 november 2014 een luchthavenbesluit luchthavenbesluit verplicht. In een luchthavenbesluit staat bijvoorbeeld welk gebied voor de luchthaven bestemd is en aan welke regels het gebruik van de luchthaven moet voldoen. Deze regels gaan onder meer over:

  • De totaal geproduceerde hoeveelheid geluid;

  • De tijden waarop er gevlogen mag worden;

  • De ligging van de routes;

  • Ruimtelijke beperkingen in de omgeving.

Het luchthavenbesluit wordt op voordracht van het Ministerie van Defensie gemaakt. Het Luchthavenbesluit Eindhoven is op 1 november 2014 in werking getreden.

terug naar boven Uitvoeringstafel Eindhoven Airport

De Uitvoeringstafel Eindhoven Airport is opgericht naar aanleiding van de adviezen en aanbevelingen die de heer Alders op 21 juli 2015 gaf aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) met oog op de tweede fase van de groei van de burgerluchtvaart van Eindhoven Airport tot en met 2019. De Uitvoeringstafel Eindhoven Airport heeft als opdracht het kabinetsbesluit over de groei van Eindhoven Airport tot en met 2019 uit te voeren. De Uitvoeringstafel is een samenwerkingsverband van de Ministeries van Infrastructuur en Waterstaat en Defensie, Eindhoven Airport, gemeente Eindhoven, provincie Noord-Brabant en de omliggende gemeenten.

Bekijk voor meer informatie over ontwikkeling van de luchthaven en de daarbij betrokken partijen onder de tab 'Communicatie Uitvoeringstafel' of bezoek de volgende websites: 

luchthaven van nationale betekenis

Een luchthaven die internationale vluchten kan ontvangen en economisch van belang is voor het hele land.

ILT

Inspectie Leefomgeving en Transport, handhavende instantie van de overheid op gebied van onder andere de luchtvaart.

luchthavenbesluit

Besluit waarin onder andere het gebruik en de locatie van de luchthaven wettelijk zijn vastgelegd.

×

Een luchthaven die internationale vluchten kan ontvangen en economisch van belang is voor het hele land.

×

Inspectie Leefomgeving en Transport, handhavende instantie van de overheid op gebied van onder andere de luchtvaart.

×

Besluit waarin onder andere het gebruik en de locatie van de luchthaven wettelijk zijn vastgelegd.