Luchthaven Eindhoven Overleg

Het Luchthaven Eindhoven Overleg (LEO) is de overlegstructuur rond Eindhoven Airport en de Vliegbasis Eindhoven. Dit overleg is tot stand gekomen na een advies van Drs. Pieter van Geel.

In het advies zijn vijf speerpunten naar voren gekomen welke we behandelen in het Luchthaven Eindhoven overleg:

1. Actief sturen op minder geluidbelasting
2. Structureel bijdragen aan de klimaatdoelstellingen
3. Actief sturen op verbetering van de luchtkwaliteit
4. Meerwaarde bieden voor de regio
5. Vertrouwen vanuit de omgeving

Het LEO, onder voorzitterschap van Staf Depla, staat voor een gedeeld vertrouwen tussen de luchthaven en haar omgeving.

Voor de verdere ontwikkeling van de luchthaven, die is gericht op duurzaamheid en kwaliteit, is draagvlak vanuit de omgeving heel belangrijk. Samen komen we tot een luchthaven die past bij (en meerwaarde biedt voor) Eindhoven en haar omgeving.

Daarnaast dient het LEO de functie van Commissie Overleg & Voorlichting Milieu (COVM), die iedere militaire luchthaven verplicht moet hebben volgens de Luchtvaartwet. 

Het Luchthaven Eindhoven Overleg vindt 4 keer per jaar plaats. Bekijk de agenda voor de eerstvolgende vergadering.

In contact komen met het Luchthaven Eindhoven Overleg kan via (interim) secretaris Liesbeth Sjouw.

Het reglement is hier te vinden en het jaarplan 2022 is hier te vinden.

 

 

 

Staf Depla, voormalig wethouder van Eindhoven en oud-Tweede Kamerlid, is de voorzitter van het Luchthaven Overleg Eindhoven (LEO).

“Er ligt een heel mooi advies van Pieter van Geel waar alle partijen zich in kunnen vinden”, zegt Staf. “De ambitie is ervoor te zorgen dat dat rapport op een goede manier geïmplementeerd wordt. Het moet handen en voeten krijgen.”

'Kijken waar we het over eens zijn'
“Het goede aan het advies van Van Geel is dat iedereen zich erin kan vinden. Er wordt erkend dat er verschillende belangen en verschillende standpunten zijn. Van daaruit kijken we waar de verschillende partijen het dan wél over eens zijn, stappen gezet kunnen worden om aanbeveling van Pieter van Geel uit te voeren. Maar ook begrip voor elkaar te houden ook als onze standpunten uit elkaar lopen''

 


De voorzitter heeft een onafhankelijke rol en betrekt alle partijen die in het LEO zijn vertegenwoordigd, op evenwichtige wijze:

  Vertegenwoordiging van omwonenden

Cookie-instellingen