Actief sturen op minder geluidbelasting tot nu toe

08-08-2022

De verschillende partners van het LEO werken samen aan het uitvoeren van de adviezen die Pieter van Geel heeft opgenomen in zijn rapport Opnieuw Verbonden.

De basis van deze adviezen is het invoeren van een model waarmee wordt gestuurd op geluidbelasting in plaats van op aantallen vluchten. Met dat model moet de geluidbelasting in de omgeving van de Luchthaven Eindhoven in 2030 met 30% zijn afgenomen.

Naast gezamenlijke initiatieven om dit te realiseren, zoals een meetnet om de berekeningen van de geluidbelasting te toetsen aan de werkelijke geluidbelasting in de omgeving, werken individuele partners aan het realiseren van de vermindering van geluid. Eindhoven Airport heeft onlangs een update samengesteld over de voortgang van hun activiteiten.

Bijgevoegd is de volledige rapportage te vinden. Een aantal highlights daaruit:

  • De aangevraagde/ vergunde geluidsruimte voor 2022 is al een aantal procent kleiner dan in 2019;
  • Van de vliegtuigen die starten en landen vanaf Eindhoven Airport is al 11,1% een nieuwer, stiller en zuiniger vliegtuig;
  • Met een nieuw systeem van zogenoemde havengelden worden luchtvaartmaatschappijen gestimuleerd om zo min mogelijk aan de dagranden en met oude vliegtuigen te vliegen.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen